VISPĀRĒJIE PĀRDOŠANAS NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI, spēkā no 2021. gada 12. decembra

Telpa

Tālāk norādītie pārdošanas noteikumi un nosacījumi regulē pārdošanu šajā vietnē “https://www.gemimarket.it” (vietne). Pārdevējs ir Gemi Elettronica Srl, kura juridiskā adrese ir Viale Monza 347 Milano MI 20126 IT , MI Tirdzniecības kamera - 2114222, PVN numurs IT01765660764, pamatkapitāls 80 000,00 € pilnībā apmaksāts (pārdevējs).

1. pants. Piemērošanas joma

1.1. Pārdošana vietnē ir distances pārdošanas līgums, ko reglamentē 2005. gada 6. septembra Likumdošanas dekrēta Nr. 206 (itāļu val.) I nodaļas III sadaļa (45. un turpmākās sadaļas). Patērētāju kodekss) un 2003. gada 9. aprīļa Likumdošanas dekrētu Nr. 70 par elektronisko tirdzniecību.

1.2 Vispārīgie pārdošanas noteikumi un nosacījumi attiecas uz visu pārdošanu, ko Pārdevējs apstrādā vietnē. Noteikumi tiek aprēķināti, tikai ņemot vērā darba dienas un izņemot sestdienas, svētdienas un svētku dienas.

1.3. Vispārīgos pārdošanas nosacījumus var mainīt un/vai modificēt jebkurā laikā. Iespējamās izmaiņas un/vai jauni nosacījumi būs spēkā no datuma, kad tie tiks publicēti Vietnē. Šī iemesla dēļ lietotāji pirms pasūtījuma veikšanas tiek laipni aicināti regulāri apmeklēt vietni, lai izlasītu visjaunāko Vispārīgo pārdošanas nosacījumu versiju.

1.4. Piemērojamie vispārīgie pārdošanas noteikumi un nosacījumi tie, kas ir spēkā pirkuma pasūtījuma veikšanas dienā.

1.5. Šie vispārīgie pārdošanas noteikumi un nosacījumi nereglamentē preču pārdošanu un/vai pakalpojumu sniegšanu, ko veic citas puses, izņemot Pārdevēju, pieejams vietnē, izmantojot saites, banerus vai hipersaites. Pirms uzsākt komercdarījumus ar šīm pusēm, lietotājam ir jāpārbauda to pārdošanas nosacījumi. Pārdevējs nav atbildīgs par šo pušu sniegtajiem pakalpojumiem un/vai preču pārdošanu. Pārdevējs neveic nekādas pārbaudes un/vai neuzrauga tīmekļa vietnes, uz kurām var piekļūt, izmantojot šīs saites. Pārdevējs neuzņemas atbildību par šo vietņu saturu, kā arī par iespējamām kļūdām un/vai izlaidumiem un/vai juridiskiem pārkāpumiem, ko pieļāvušas minētās vietnes.

1.6 Lietotājam ir rūpīgi jāizlasa šie Vispārīgie noteikumi un nosacījumi Pārdošana un visa cita informācija, ko Pārdevējs sniedz Vietnē, arī pirkšanas procesa laikā.

1.7. Pirkšanas pasūtījuma iesniegšana nozīmē piekrišanu šiem Vispārīgajiem pārdošanas nosacījumiem.

Pants. 2. Iepirkšanās, izmantojot vietni

2.1. Iepirkšanās, izmantojot vietni, ir atļauta lietotājam, kas

 • ir vietnes reģistrēts lietotājs < /li>
 • darbojas gan kā patērētājs, gan kā tirgotājs. Saskaņā ar 3.panta I daļu let. Patērētāju tiesību kodeksa a) apakšpunktā “patērētājs” ir definēta kā fiziska persona, kas rīkojas nolūkos, kas nav saistīti ar jebkādu uzņēmējdarbību, komerciālu, profesionālo vai amatniecības darbību, ko tā var veikt. Saskaņā ar 3.panta I daļu let. c) Patērētāju kodeksā “tirgotājs” ir definēta kā fiziska persona, kas darbojas nolūkos, kas saistīti ar tās uzņēmējdarbību, komerciālo, profesionālo vai amatniecisko darbību.

2.2. Ja pasūtījumi ir anomāli attiecībā uz pirkumu daudzumu un/vai biežumu, Pārdevējs patur tiesības veikt visas nepieciešamās darbības, lai novērstu pārkāpumus.

2.3 Pārdevējs patur tiesības atteikt vai atcelt pasūtījumi:

 • lietotājs, ar kuru Pārdevējs strīdas
 • lietotājs, kurš ir pārkāpis šos Vispārējos pārdošanas noteikumus.
 • lietotājs, kurš ir nosūtījis nepatiesus, nepilnīgus vai citādi neprecīzus personas datus vai nav nosūtījis Pārdevējam nepieciešamos dokumentus

3. pants. Reģistrēšanās vietnē

3.1. Lai reģistrētos Vietnē, lietotājam jāaizpilda reģistrācijas forma, ievadot šādus datus:

 • vārds
 • uzvārds
 • e-pasts
 • adrese
 • tālrunis
 • codice fiscale.

3.2 Lietotājs apņemas nekavējoties informēt Pārdevēju, ja viņam rodas aizdomas vai kļūst apzinās jebkādu minēto datu nelikumīgu izmantošanu vai izpaušanu.

3.3 Lietotājs garantē, ka Vietnes reģistrācijas procedūras laikā sniegtie personas dati ir pilnīgi un patiesi, un apņemas atlīdzināt un sargāt Pārdevēju pret jebkādiem zaudējumiem, bojājumiem un/vai saistībām, kas izriet no un/vai jebkādā veidā ir saistītas ar to, ka lietotājs pārkāpj noteikumus par reģistrāciju vietnē vai reģistrācijas akreditācijas datu glabāšanu.

4. pants. Informācija, kas nepieciešama, lai Līguma noslēgšana

4.1. Saskaņā ar 2003. gada 9. aprīļa Likumdošanas dekrētu Nr. 70 par elektronisko tirdzniecību Pārdevējs ar šo informē lietotāju, ka:

 • lai noslēgtu pirkuma līgumu Vietnē, lietotājam elektroniskā formātā jāaizpilda pasūtījuma veidlapa un elektroniski jānosūta Pārdevējam, ievērojot norādījumus, kas ik pa laikam parādīsies Vietnē;
 • līgums ir noslēgts; kad pasūtījuma veidlapa sasniegs Pārdevēja serveri
 • kad pasūtījuma veidlapa ir iesniegta, Pārdevējs uz norādīto e-pasta adresi nosūtīs lietotājam pasūtījuma apstiprinājumu, kas satur sekojošo:
  • pirkuma apraksti
  • attiecīgā cena
  • norāde par maksāšanas līdzekli
  • norādījums par piegādes izmaksām
  • norāde no piegādes izmaksām un jebkādām papildu izmaksām.

5. pants. Produkta pieejamība

5.1. Produkta pieejamība tiek pastāvīgi uzraudzīta un atjaunināta. Tomēr, tā kā vietni vienlaikus var apmeklēt dažādi lietotāji, iespējams, ka vienu un to pašu produktu vienlaikus iegādājas vairāki lietotāji. Šādos gadījumos Produkts var parādīties kā pieejams uz īsu laiku, pat ja tas faktiski nav noliktavā vai īslaicīgi nav pieejams, jo ir nepieciešama krājumu papildināšana.

5.2. Tīmekļa vietne satur informāciju par katra produkta pieejamību. Produkts.

5.3. Ja Produkts izrādās nepieejams iepriekšminēto iemeslu dēļ vai citos gadījumos, kad Produkts ir neparedzēts, neskarot citas lietotāja likumīgās tiesības, jo īpaši tās, kas sniegtas IV grāmatas II sadaļā. , Itālijas Civilkodeksa XIV nodaļa, Pārdevējs nekavējoties informēs lietotāju. Tādēļ lietotājs būs tiesīgs izbeigt līgumu saskaņā ar Patērētāju kodeksa 61. panta 4. un 5. punktu.

5.4. Alternatīvi un neskarot viņa tiesības, lietotājs var pieņemt:

 • piegādes termiņa pagarinājums
 • līdzvērtīgas vai augstākas vērtības precei (šajā gadījumā pēc starpības samaksas un lietotāja skaidras piekrišanas)
 • atlaižu kupons, kas jāiztērē pirkumiem Vietnē. Atlaižu kupona summu, derīguma termiņu un jebkādus ierobežojumus Pārdevējs laiku pa laikam paziņos.

5.5. Ja tiek pieprasīta atmaksa par Preču iegādi samaksāto summu. kas vēlāk izrādījās nepieejams, Pārdevējs atmaksā naudu ne ilgāk kā 10 dienu laikā.

5.6 Ja lietotājs izmanto tiesības izbeigt līgumu saskaņā ar Patērētāju kodeksa 61. panta 4. un 5. punktu, pirkuma līgums tiks izbeigts. Ja kopējās maksājamās summas samaksa - kas norādīta pēc Preces cenas, piegādes maksas, ja tādas ir, un jebkādas citas papildu izmaksas, kas izriet no pasūtījuma (kopējā maksājamā summa) - jau ir veiktas, Pārdevējs atmaksās Kopējo summu. Maksājuma summa saskaņā ar pantu “Maksājuma veidi par pirkumiem, kas veikti, izmantojot tīmekļa vietni”.

Art. 6. Produkta lapa

6.1. Katram produktam ir pievienota produkta informācijas lapa, kas ilustrē tā galvenās funkcijas (Produkta lapa). Vietnē esošie attēli un apraksti pēc iespējas patiesāk atveido Preču īpašības. Taču Preču krāsas var atšķirties no faktiskajām datorsistēmu uzstādījumu vai to apskatei izmantoto datoru dēļ. Turklāt Preces attēli Preču lapā var atšķirties pēc izmēra vai atkarībā no piederumu produktiem. Tādējādi šie attēli ir jāsaprot kā aptuveni un ietver vispārpieņemtus pielaides sliekšņus. Preču pārdošanas līguma nolūkos par atskaites punktu tiek ņemts Preces apraksts lietotāja nosūtītajā pasūtījuma veidlapā.

7. pants. Cenas

7.1. Visas cenas ir iekļautas ar PVN.

7.2. Pārdevējs patur tiesības jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma mainīt cenu, ievērojot, ka no lietotāja tiek iekasēta cena, kas norādīta Tīmekļa vietne pasūtījuma veikšanas brīdī, un nekādas svārstības (pieaugums vai samazinājums) netiek reģistrētas pēc minētā pasūtījuma nosūtīšanas.

7.3. Piegādes izmaksas, ja tādas ir, ir skaidri un atsevišķi norādītas pasūtījumā. veidlapu, pirms lietotājs turpina to pārsūtīt.

8. pants. Pirkuma pasūtījumi

8.1. Pārdevējs piegādās Produktus tikai pēc apstiprinājuma saņemšanas par veiksmīgu kopējās summas maksājumu. Lietošanas dēļ. Īpašumtiesības uz Precēm tiks nodotas Jums piegādes brīdī, ar to saprotot Preces piegādes laiku pārvadātājam. Jebkurš Preces(-u) nozaudēšanas vai bojājuma risks, ko nevar attiecināt uz Pārdevēju, pāries uz lietotāju, tiklīdz lietotājs vai lietotāja nozīmēta trešā persona, kas nav kurjers, iegūs Preci(-es) .

Jūsu izvēlētais Pakalpojums tiks veikts tikai pēc kopējās maksājamās summas samaksas. Pārdevējs patur tiesības nesniegt pakalpojumu, ja pēc pirkuma pasūtījuma iesniegšanas tiek konstatēts, ka neesat samaksājis visu vai daļu no kopējās maksājamās summas.

8.2. Pirkuma līgums tiek izbeigts, ja nav samaksāta Kopējā maksājamā summa. Ja vien ar jums rakstiski nav panākta cita vienošanās, pasūtījums tiks attiecīgi atcelts.

8.3. Lai nosūtītu pirkuma pasūtījumu, ir jāizlasa un jāapstiprina šie Vispārējie pārdošanas noteikumi un nosacījumi, noklikšķinot uz atbilstošā lodziņa pirkuma procesa lapas. Ja nepiekritīsiet šiem vispārīgajiem pārdošanas noteikumiem un nosacījumiem, pirkumu veikšana šajā vietnē kļūs neiespējama.

9. pants. Maksājuma veidi pirkumiem, kas veikti, izmantojot vietni

9.1. Maksājums Vietni var izveidot, izmantojot:

 • maksājumu kartes
 • PayPal
 • skaidras naudas piegādi
 • pārskaitījumu.

9.2. Pārdevējs pieņem šādas kredītkartes:

 • VISA
 • MasterCard (Cirrus Maestro)
 • PostePay
 • American Express

Maksa tiks iekasēta tikai pēc tam, kad (i) būs pārbaudīta jūsu maksāšanai izmantotā maksājumu kartes informācija un (ii) izmantotās maksājumu kartes izsniedzējs. jūs esat izsniedzis debeta pilnvarojumu.

Saskaņā ar Direktīvu 2015/2366/ (ES) par maksājumu pakalpojumiem iekšējā tirgū (PSD2) lietotājs tiek informēts, ka viņam/viņai var būt jāpabeidz pirkums procesu, izpildot autentifikācijas kritērijus, ko pieprasa maksājumu iestāde, kas ir atbildīga par tiešsaistes maksājumu darījuma apstrādi. Autentifikācijas kritēriji attiecas uz lietotāja identitāti (lai izpildītu šo kritēriju, pirkuma darījuma laikā lietotājam ir jābūt reģistrētam Vietnē) un kontekstuālajām zināšanām par maksājumu iestādes pārsūtīto autentifikācijas kodu (Strong Customer Authentication). Ja šī procedūra netiks pabeigta, pirkuma pabeigšana vietnē var būt neiespējama.

Maksājumu kartes konfidenciālie dati (kartes numurs, īpašnieks, derīguma termiņš, drošības kods) tiek šifrēti un pārsūtīti tieši uz attiecīgajā maksājumu iestādē, neizejot cauri Pārdevēja izmantotajiem serveriem. Tāpēc Pārdevējam nekad nav piekļuves un netiek glabāti dati par jūsu maksājumu karti, kas tika izmantota, lai samaksātu par precēm.

Maksa kopējā summa tiks iekasēta tikai pasūtījuma pārsūtīšanas laikā. .

9.3. Kas attiecas uz PayPal maksājumiem, lietotājs tiks novirzīts uz vietni www.paypal.com, kur viņš veiks maksājumu saskaņā ar noteikto procedūru, ko regulē PayPal, un pakalpojumu sniegšanas noteikumiem. līgums, par kuru vienojies lietotājs un PayPal. PayPal vietnē ievietotos datus apstrādās tieši PayPal, un tie netiks nosūtīti Pārdevējam vai kopīgoti ar to. Tādējādi Pārdevējs nevar uzzināt vai nekādā veidā iegaumēt kredītkartes informāciju, kas ir saistīta ar lietotāja PayPal kontu, vai jebkura cita ar šo kontu saistītā maksājuma veida informāciju.

Ja maksājums ir Maksājot, izmantojot PayPal, PayPal iekasēs kopējo maksājamo summu no lietotāja konta vienlaikus ar tiešsaistes līguma noslēgšanu. Ja līgums tiek izbeigts vai jebkurā citā naudas atgriešanas gadījumā kāda iemesla dēļ, lietotāja PayPal kontā tiek ieskaitīta atmaksas summa, kas pienākas lietotājam. Summas ieskaitīšanas termiņš ar šo kontu saistītajā maksājumu rīkā ir atkarīgs tikai no PayPal un bankas sistēmas. Ja kredīta uzdevums ir noformēts par labu minētajam kontam, Pārdevējs nav atbildīgs par naudas atmaksas ieskaitīšanas Lietotājam kavēšanos vai neizdarību. Jebkāda veida atmaksa, kas jāveic saskaņā ar šiem vispārējiem pārdošanas noteikumiem un nosacījumiem, tiks veikta lietotāja PayPal kontā.

9.4. Ja kā maksāšanas līdzekli izvēlaties skaidras naudas piegādi, Pārdevējs jūs informē. ka par sūtījumu tiks iekasēta papildu maksa 5,90 € vai citā Vietnē norādītā summa. Ja izvēlaties maksāt skaidrā naudā pēc piegādes, Preču piegādes brīdī Jums ir jābūt skaidrā naudā pirkuma pasūtījumā norādītajā apmērā (jo kurjers nav pilnvarots pieņemt čekus vai iedot naudu maiņā): pretējā gadījumā , pirkuma līgums tiks uzskatīts par izbeigtu saskaņā ar Itālijas Civilkodeksa 1456. pantu un tā mērķiem. Jums tiks paziņots par līguma izbeigšanu un no tā izrietošo pasūtījuma atcelšanu. Jebkāda atmaksa, kas jāveic saskaņā ar šiem Vispārējiem pārdošanas nosacījumiem, tiks veikta ar bankas pārskaitījumu uz jūsu norādīto bankas rekvizītu.

9.5. Ja izvēlaties maksāt ar bankas pārskaitījumu, pēc pasūtījuma saņemšanas Pārdevējs pa e-pastu paziņos lietotājam bankas rekvizītus un pārskaitījuma veikšanas termiņu. E-pastā var būt lūgums nosūtīt pa e-pastu veiktā pārskaitījuma kvīti vai tā apstiprinājumu.

Ja maksājums tiek veikts ar bankas pārskaitījumu, Preces(-u) piegādes termiņš sāksies no plkst. bankas pārveduma saņemšanas datums no Pārdevēja puses vai no datuma, kurā tiek apstiprināts, ka bankas pārvedums ir pasūtīts par labu Pārdevējam, atkarībā no tā, kurš nosacījums tiek izpildīts pirmais.

Ja vien nav panākta cita vienošanās, Pakalpojumi tiks nodrošināta tikai pēc kopējās maksājamās summas saņemšanas ar bankas pārskaitījumu.

Lietotājam ir jānorāda:

 • pirkuma pasūtījuma atsauces numurs
 • pirkuma pasūtījuma datums.

Kad pasūtījums ir veikts, jums ir jāmaksā 7 darba dienu laikā. Ja tas netiek ievērots, līgums tiks automātiski izbeigts nākamo 3 darba dienu laikā.

Art. 10. Produktu piegāde

10.1. Piegādei nav ierobežojumu, izņemot gadījumus, kas norādīti Vietnē un/vai Produkta lapā.

10.2. Izdevumi par Preču piegādi, kas var atšķirties atkarībā no lietotāja izvēlētās piegādes procedūras, un visas citas iespējamās izmaksas sedz lietotājs, ja vien Produkta lapā vai citās daļās, kur tas ir norādīts, ir norādīts citādi.

10.3. Produkti tiks piegādāti 3 dienu laikā pēc pasūtījuma saņemšanas un jebkurā gadījumā trīsdesmit dienu laikā, sākot no līguma noslēgšanas dienas.

10.4. Lūdzu, lai pārbaudītu piegādātās Preces nosacījumus. Neskarot faktu, ka Preces nozaudēšanas vai bojājuma risks tādu iemeslu dēļ, kas nav attiecināmi uz Pārdevēju, tiek nodoti, kad jūs vai jūsu nozīmēta trešā persona, kas nav pārvadātājs, fiziski pārņem Preci, Pārdevējs iesaka Jums pārbaudīt saņemto Preču skaitu un to, vai iepakojums ir neskarts, nebojāts, nav slapjš vai kā citādi mainīts pat noslēguma materiālos; Tāpat Pārdevējs iesaka Jums norādīt pārvadātāja transporta dokumentā visas novirzes, tādā gadījumā pieņemot paku ar rezervāciju. Gadījumā, ja uz iepakojuma ir redzamas acīmredzamas manipulācijas vai izmaiņu pazīmes, ieteicams nekavējoties par to informēt Pārdevēju. Jebkurā gadījumā tiek piemērotas atteikuma tiesības (ja tādas ir attiecībā uz Produktu) un juridiskā atbilstības garantija.

11. pants. Atteikuma tiesības

11.1. Lietotājs — kurš rīkojas kā patērētājam - ir tiesības četrpadsmit kalendāro dienu laikā atkāpties no Preces pirkuma līguma, nenorādot iemeslu un neradot papildu izmaksas un izdevumus, kas nav norādīti šajā punktā (Atteikuma tiesības). Atteikuma periods (atteikuma periods) beidzas pēc 14 dienām:

a viena produkta pasūtījuma gadījumā no dienas, kad lietotājs vai trešā puse, kas nav pārvadātājs un kuru norādījis lietotājs, nonāk materiāla īpašumā. no produkta;

b. vairākkārtēja pasūtījuma ar atsevišķām piegādēm gadījumā no dienas, kad lietotājs vai trešā persona, kas nav pārvadātājs un kuru ir norādījis lietotājs, nonāk materiāla īpašumā pēdējā piegādātā Prece; vai

c. pasūtījuma gadījumā, kas saistīts ar dažādu partiju vai vairāku gabalu Preces piegādi, no dienas, kad jūs vai trešā persona, kas nav pārvadātājs un kuru esat izvēlējies jūs, iegūst fizisko valdījumā pēdējo partiju vai pēdējo gabalu .

11.2. Lai izmantotu atteikuma tiesības, lietotājam pirms Atteikuma perioda beigām ir jāinformē Pārdevējs par savu lēmumu atteikties.

11.3. Jūs esat izmantojis savu lēmumu. Atteikuma tiesības Atteikuma perioda ietvaros, ja attiecīgo paziņojumu esat nosūtījis pirms Atteikuma perioda beigām. Šī saziņa ir jānosūta, izmantojot šādus veidus:

E-pasts: [email protected]

< p>Patērētājs iegūst noturīgus uzglabāšanas līdzekļus saziņai, kas saistīta ar atteikuma tiesību izmantošanu, jo pierādīšanas pienākums par šo tiesību izmantošanu pirms Atteikuma termiņa beigām gulstas uz lietotāju.

11.4. Atteikuma tiesību izmantošanas gadījumā lietotājam pēc tiesību izmantošanas ir jānodrošina, lai Produkti tiktu atgriezti Pārdevējam bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 14 kalendāro dienu laikā no atteikuma datuma. lietotājs ir informējis Pārdevēju par savu lēmumu atteikties no līguma. Termiņš tiek ievērots, ja lietotājs nodod Preci(-es) pirms iepriekš minētā 14 dienu termiņa beigām Pārdevēja norādītajam kurjeram vai, pamatojoties uz attiecīgajiem apstākļiem, izvēlētajam kurjeram (Retun Term). Prece atbilstoši aizsargāta un iesaiņota un oriģinālajā iepakojumā (ja iespējams) ir jāatdod atpakaļ uz šādu adresi (ja uz tā ir uzdrukāti preču sērijas numuri, vienmēr ir nepieciešams oriģinālais iepakojums):

Gemi Elettronica

Contrada Piano Mulino, Lotto A1 85034, Francavilla sul Sinni (PZ)

11,5 Izmaksas par Produkta atgriešanu (ieskaitot muitas nodokļus) sedz lietotājs un Atgriešana notiek uz viņu atbildības.

11.6 Ja lietotājs atsakās no līguma, Pārdevējs bez nepamatotas kavēšanās un ne vēlāk kā 14. kalend. dienas no dienas, kad Pārdevējs tika informēts par lietotāja lēmumu atteikties no līguma. Atmaksa tiks veikta, izmantojot to pašu maksājuma veidu, kas tika izmantots sākotnējam darījumam. Gadījumā, ja lietotājs ir atdevis Preces, izmantojot paša izvēlētu pārvadātāju un uz sava rēķina, Pārdevējs var apturēt atmaksu līdz Preču saņemšanai vai līdz brīdim, kad jūs pierāda, ka esat nosūtījis Preces atpakaļ, atkarībā no tā, kas notiek agrāk. p>

11.7. Lietotājs ir atbildīgs tikai par preču vērtības samazināšanos, kas radusies, ja Prece tiek izmantota citādāk nekā tā, kas nepieciešama, lai noteiktu funkcijas un Preces darbību. Jebkurā gadījumā Prece ir jāuzglabā, jāapstrādā un jāpārbauda ar parasto rūpību un jāatdod neskarta, nokomplektēta no visām daļām, pilnībā funkcionējoša, jāiekļauj arī visi piederumi un ilustratīvās bukleti, etiķetes un zīmogs, ja tāds ir, piestiprināts. Precei, neskartu un nesabojātu, un ir lieliski piemērots lietošanai, kam tā ir paredzēta, un bez nodiluma vai netīrumu pazīmēm. Atteikums attiecas uz Preci pilnībā. Šajā ziņā to nevar izmantot tikai dažām Produkta daļām un/vai piederumiem (kas neatspoguļo un nav autonomi produkti).

11.8. Ja Produkts ir cietis vērtības zudumu, kas radies apstrādi ar preci, kas nav nepieciešama, lai noteiktu Preces raksturu, īpašības un darbību, Pārdevējs patur tiesības atskaitīt no atmaksājamās summas summu, kas vienāda ar šo vērtības zudumu. Uzņēmums Jums paziņos Preces saņemšanas laikā par šo apstākli un no tā izrietošo samazināto atmaksas summu. Ja atmaksa jau ir samaksāta, Uzņēmums paziņos bankas rekvizītus, lai samaksātu summu, kas lietotājam jāmaksā Preces vērtības samazināšanās dēļ.

11.9. Ja izņemšana ir bijusi nav veikta saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem, tas neizraisīs līguma laušanu un līdz ar to neradīs nekādas tiesības uz atlīdzību. Pārdevējs paziņos lietotājam, ka tas noraidīs atteikuma pieprasījumu no Preces saņemšanas. Gadījumā, ja Prece jau ir nonākusi atpakaļ pie Pārdevēja, tā paliks Pārdevējam, lai lietotājs to izņemtu, un tas būs jāveic par maksu un uz lietotāja atbildību.

11.10. daļējas atteikšanās gadījumā no vairākiem pasūtījumiem, piegādes izmaksu summa, kas atmaksājama par labu lietotājam, tiks noteikta proporcionāli atceļamās Preces vērtībai. Piemēram, lietotājs ir veicis pasūtījumu 200,00 eiro vērtībā, kurā ir iekļautas divas Preces, no kurām pirmā vērtība ir 50,00 eiro un otrā 150,00 eiro vērtībā, un atgriež Preci 150,00 eiro vērtībā, lietotājam tiks atlīdzināta summa, kas vienāda. līdz 75% no piegādes izmaksām. Jebkurā gadījumā atgriežamā piegādes izmaksu summa nekad nepārsniegs to, ko faktiski ir samaksājis lietotājs.

12. pants. Atbilstības juridiskā garantija

Visi Vietnē pārdotie produkti uz tiem attiecas Patērētāju kodeksa Likumdošanas dekrēta Nr. 128-135 (Juridiskā garantija) 128.–135. pantā sniegtā juridiskā atbilstības garantija.

Uz kuriem tā attiecas

Juridiskā informācija Garantija ir paredzēta patērētājiem. Tāpēc tas attiecas tikai uz lietotājiem, kuri veikuši pirkumu vietnē citiem mērķiem, nevis uzņēmējdarbības, komerciālas, amatniecības vai profesionālas darbības.

Kad tas tiek piemērots

Pārdevējs ir atbildīgs pret à-vis patērētāju par jebkuru neatbilstību, kas pastāv preces piegādes brīdī un kļuva redzama divu gadu laikā pēc minētās piegādes. Pārdevējs ir jāinformē par neatbilstību, par kuru tiek piemērots garantijas zaudējums, divu mēnešu laikā no dienas, kad tā tika atklāta.

Ja nav pierādīts pretējais, neatbilstība īstenojas sešu mēnešu laikā. no preces piegādes datuma tiek uzskatīti par pastāvošiem kopš pēdējās dienas, ja vien pieņēmums nav nesavienojams ar preces raksturu vai neatbilstības būtību. Sākot ar septīto mēnesi pēc preces piegādes, pierādīšanas pienākums, lai pierādītu, ka neatbilstība pastāvēja jau preces piegādes brīdī, ir patērētājam.

Lai pieņemtu Juridiskās garantijas priekšrocības, jums ir jāiesniedz pierādījums par preces pirkšanas un piegādes datumu. Tāpēc pirkuma apliecināšanas nolūkos ir vēlams saglabāt Pārdevēja nosūtīto rēķinu, kā arī transporta dokumentu vai jebkuru citu dokumentu, kas apliecina pirkuma datumu (piemēram, kredītkartes izrakstu vai bankas izrakstu). ) un piegādes datumu.

Līguma laušanas gadījumā Pārdevējs atmaksā patērētājam kopējo samaksāto summu, kas sastāv no Preces pirkuma cenas, piegādes izmaksām un jebkādām citām papildu izmaksām. Cenas samazināšanas gadījumā Pārdevējs atmaksās samazinājuma summu, kas iepriekš saskaņota ar patērētāju. Atmaksas vai samazinājuma summa tiks ieskaitīta līdzekļos vai maksāšanas risinājumā, ko patērētājs izmantojis pirkuma veikšanai.

Pārdevējs nav atbildīgs par jebkāda veida bojājumiem, kas radušies nepareizas darbības rezultātā. Preces lietošanas vai bojājumu gadījumā, kas radušies neparedzētu apstākļu vai nepārvaramas varas dēļ.

Ja pirkumu veicāt kā “profesionāls” saskaņā ar Patērētāju kodeksa noteikumiem, šī panta iepriekšējās rindkopas pants neattiecas. Likumā paredzētā garantija. 1490 Itālijas Civilkodeksā.

13. pants. Ražotāja standarta garantija

13.1. Uz vietnē pārdotajiem produktiem atkarībā no to veida var attiekties standarta garantija, ko izdevusi ražotājs (parastā garantija). Lietotājs savas tiesības uz garantiju var aizstāvēt tikai pie ražotāja. Standarta garantijas ilgumu, apjomu (ieskaitot ģeogrāfisko darbības jomu), nosacījumus un procedūras, aptverto bojājumu/defektu veidus un ierobežojumus nosaka katrs ražotājs, un tie ir norādīti tā sauktajā garantijas sertifikātā, kas atrodas preces iepakojumā. Standarta garantija pēc būtības ir izvēles iespēja, un tā nepapildina, neaizstāj, neierobežo, neierobežo vai neatceļ Juridisko garantiju.

14. pants. Piemērojamie tiesību akti un jurisdikcija; strīdu ārpustiesas izšķiršana — alternatīva strīdu izšķiršana/tiešsaistes strīdu izšķiršana

14.1. Pirkšanas līgumus, kas noslēgti starp jums un Pārdevēju, regulē Itālijas tiesību akti. Lietotājiem, kas regulāri nerezidenti Itālijā, tiks piemēroti, iespējams, labvēlīgāki un obligātāki noteikumi, kas paredzēti tās valsts tiesību aktos, kurā viņi pastāvīgi dzīvo, un jo īpaši saistībā ar atteikuma tiesību izmantošanas termiņu, termiņam. atgriezt Preces, ja Lietotājs vēlas izmantot šīs tiesības, šo tiesību paziņošanas un juridiskās atbilstības garantijas metodēm un formalitātēm.

14.2 Ja esat "patērētājs" , attiecībā uz jebkuru strīdu par šo Vispārējo pārdošanas noteikumu un nosacījumu piemērošanu, izpildi un interpretāciju tiesa ir jūsu dzīvesvietas vai jūsu dzīvesvietas atrašanās vieta. Ja esat “tirgotājs” jebkuram strīdam, kas saistīts ar šī dokumenta piemērošanu, izpildi un interpretāciju, tiesai, kurā ir Pārdevēja juridiskā adrese, saskaņā ar 1. panta noteikumiem ir vienīgā jurisdikcija.

< p>14.3 Saskaņā ar 141. pantu — sexies, komats 3 2005. gada 6. septembra Likumdošanas dekrēts N. 206 (Patērētāju kodekss), Pārdevējs informē lietotāju kā gala patērētāju, kuram 3. panta komats 1. lett. a) Patērētāju kodeksa, ka gadījumā, ja viņš ir iesniedzis sūdzību tieši Pārdevējam, kā rezultātā nav bijis iespējams atrisināt radušos strīdus, Pārdevējs sniegs informāciju par Alternatīva organizēšanu. Strīdu izšķiršana ārpustiesas strīdu risināšanai saistībā ar saistībām, kas izriet no līguma, kas noslēgts saskaņā ar šiem Vispārējiem pārdošanas nosacījumiem (ADR organizācijas, kā norādīts Patērētāju kodeksa 141. bis un turpmākajos pantos), norādot arī, vai vēlas vai nevēlas izmantot šīs organizācijas, lai atrisinātu strīdu.

14.4. Turklāt Pārdevējs informē jūs kā patērētāju, kuram 3. panta 1. komats ir norādīts. a) apakšpunktā, ka tika izveidota Eiropas platforma patērētāju strīdu izšķiršanai tiešsaistē (ODR platforma). Patērētājs var pārlūkot ODR platformu, izmantojot šo saiti: http://ec.europa.eu /consumers/odr/; Izmantojot ODR platformu, patērētājs var redzēt ADR organizāciju sarakstu, atrast saiti, kas novirza uz katru vietni, un sākt tiešsaistes procedūru strīdu risināšanai, kurā viņš ir iesaistīts.

14.5. ir iznākums ārpustiesas strīdu izšķiršanas procedūrai saistībā ar patēriņa attiecībām, izmantojot Patērētāju tiesību kodeksa V daļas II-bis sadaļas procedūras, jebkurā gadījumā patērētājam vienmēr ir tiesības vērsties tiesā. prasība kompetentajā tiesā.

14.6. Par jebkādiem strīdiem, kas saistīti ar šo Vispārējo pārdošanas noteikumu un nosacījumu piemērošanu, izpildi un interpretāciju, lietotājs, kurš dzīvo citā Eiropas Savienības dalībvalstī, nevis Itālijā, var piekļūt arī Eiropas procedūrai, kas noteikta maza apmēra prasībām ar Padomes 2007. gada 11. jūlija Regulu (EK) N. 861/2007, ar nosacījumu, ka strīda vērtība nepārsniedz 2000,00 eiro, neskaitot procentus, tiesības un izdevumus. Regulas teksts ir atrodams tīmekļa vietnē www.eur-lex.europa.eu.

15. pants. Klientu apkalpošana un sūdzības

Jūs varat pieprasīt informāciju, sūtīt paziņojumus, lūgt palīdzību vai iesniegt sūdzības sazinoties ar Pārdevēja klientu apkalpošanas dienestu šādi:

Pārdevējs izskatīs sūdzības, atbildot 3 dienu laikā pēc saņemšanas.